Επικοινωνία
Στοιχεία επικοινωνίας

Γάμος – Βάπτιση – Παραγγελία:
Κροκίου 8, Βόλος 38223

Φόρμα επικοινωνίας
 h
 h
Social Media
 h

Δ. Ιάσονος 135, Βόλος
Τ. 24210 24555